19 juli, 2013

more food


rikig mat, på riktigt är 
guld, tycker jag.

real food, on real,
is gold, I think.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar